ยาดี หลายคนมองข้าม ยาใบโพธิ์ กินแทนพารา ไม่ทำร้ า ยตับ

ยาดี หลายคนมองข้าม ยาใบโพธิ์ กินแทนพารา ไม่ทำร้ า ยตับ

                เด็กในยุคสมัยนี้คงจะไม่รู้จักย าดี ที่คนที่มีอายุ30ขึ้นไป รู้จักกันดี นั้นก็คือ ย าเขียว ย าตาใบโพธิ์ นั้นเอง เป็นย าดีที่หลายคนมองข้า มม าตลอด แต่จะรู้หรือไม่ว่า ย าตราใบโพธิ์เป็นย าดีมาก โดยส ร รพคุณก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่การ แก้ไข้ เ จ็ บคอ ป ว ดท้อง หรือถ้าไปต ากฝนมา ตัวร้อนร้อน เหมือนจะเป็นไข้ ให้กินแล้ วจะหายดีเ ล ยล่ะ ทั้งราคายังไม่แพงอีกด้วยล่ะ เ พี ยงซองละ 5-10 บาทเท่านั้นเอง 

ทั้งนี้ ย าตราใบโพธิ์ ยังช่วยบำรุงกำลัง บำรุงร่ า งกาย แถมไม่ส่งผลเสียแก่ร่ า งกายด้วย โดยที่วิธีกินนั้นก็กินไม่ได้ย าก จะกินอย่างไรก็ได้แล้วแต่คนจะกินเลย ไม่ว่าจะกินโดยละลายน้ำกิน หรือ จะกินเป็นเม็ดก็ได้

6 สมุนไพรแก้หวัด คัดจมูก บอกลาหวัดง่าย แต่ได้ผล

1. หอมแดง
ให้นำหอมแดง 1 หัวเล็กมาปอกเป ลื อก แล้วกินพร้อมอาหารเป็นประจำทุกวัน แต่หากพบว่ายังไม่หายดีก็ให้ใช้ห อ มแดงเล็ กจำนวนป ร ะมาณ 4-5 หัวมาทุบพอแตก นำไปต้มกั บน้ำสะอ าด 1 ลิตรให้เดือด แล้วเ ทน้ำใส่ชามใบใหญ่ ก้มห น้ าล งไปให้ห่างจากชาม พอประมาณ คลุมศีรษะด้วยผ้าขาหนู แล้วสูดไอระเหยจากน้ำห อ มแดงประมาณ 5-10 นาที วิ ธีนี้จะทำให้คุณรู้สึกโล่งจมูกมากขึ้น

2. ตะไคร้
บุบต้นตะไคร้ 3-4 ต้นให้แตก นำมาต้มกับน้ำเปล่า 1 ลิตรให้เดือด แล้วยกลง รินเอาแต่น้ำมาจิบบ่อย ตลอดทั้งวัน เพราะตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรแก้คัดจมูกที่ได้ผลดีเช่นกัน แถมยังช่วยแก้อาการน้ำมูกไหลจากหวัดได้อีกด้วย

3. ขิง
ให้นำขิงแก่ 1 แง่ง มาหั่นเป็นแ ว่ นบางจากนั้นนำมาต้มกับน้ำเ ป ล่า 1 ลิตร โดยต้มประมาณ 5 นาที แล้วตักเอาขิงอ อก เอาแต่น้ำขิงมาดื่ มข ณ ะอุ่น โดยดื่มครั้งละ 1 แก้ว เช้า กลางวันและเย็น น้ำขิงจะช่ วยลดน้ำมู กลงได้

4. พริก
ให้นำต้นพริก ย กเว้นในส่วนของเ ม็ ดพริก มาล้างหน้าให้สะอาดจากนั้นนำมาสับเป็นท่ อนสั้น แล้วตากแดดจนแห้ง นำต้นพ ริ กที่ตากแดดจนแห้งแล้วประมาณ 15 กรั มมาต้มกับน้ำ 1 ลิ ตรให้เดือด รินเอาแต่น้ำมาดื่มก่อนอาหาร โดยดื่มครั้งละ 1 แก้ว ช่วงเวลาเช้า-เย็น สร รพคุณของมันจะช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น

5. หญ้าใต้ใบ
นำต้นสดประมาณ 3 ต้นมาล้างให้สะอ าด หั่นเป็นท่อนสั้น จากนั้นนำมาต้มกับน้ำเปล่า 1 ลิตรให้เดือด ก ร องด้วยผ้าขาวบาง เอาแต่น้ำมาดื่ มก่ อนอาหาร โดยดื่มครั้งละ 1 แก้ว เป็นเว ล าเช้า-เย็น ก็จะช่วยแก้อาการหวัดคัดจ มู กและยังช่วยให้น้ำมูกแห้งได้ด้ ว ย

6. กระเทียม
กระเทียม สมุนไพ รก ลิ่นฉุนที่หลายคนร้องยี้ แต่กลับเป็นสมุนไ พ รแก้คัดจมูกที่ช่วยได้ผลดีเช่นกัน เ พี ยงนำกระเทียมมาใช้ประกอบอาหารตามเ ม นูทั่วไป ก็จะช่วยลดอากา รคัดจมูกได้หรืออาจจะกินส ด ครั้งละ 7 กลีบ พร้อมอาหารเป็นประจำทุกวันจนอาการดีขึ้นก็ได้ค่ะ อ ย่ างไรก็ตาม ไม่ค ว รกินกระเทียมตอนท้องว่างเด็ดข า ด เพราะอาจระค ายเคืองกระเ พ าะอาหารได้

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *